Translate

Skiftarbete och ökad dödlighet

Det har länge varit känt att skiftarbete ökar ohälsa.  Med skiftarbete menas inte endast nattarbete - utan all tid utanför kontorstid. Nattarbete är alltså ngt annat och  i ett treskiftsarbete så inkluderas såväl dag, kväll som nattarbete.

I en nyligen framlagt avhandling på MIUN har man påvisat samband med ökad dödlighet hos män när de arbetar skift. Det var alltså specifikt män- man såg inte samma samband när det gäller kvinnor.
En uppkommen hjärtinfarkt slog alltså betydligt hårdare mot skiftarbetande män. En av de fyra studier som inkluderas i avhandlingen fokuserade på sambandet mellan stroke och skiftarbete. Här fanns dock inget som stödde att det var ökad risk för stroke om man arbetade skift.

Avhandlingen hittar du HÄR

I avhandlingen diskuterades att de negativa konsekvenserna av exempelvis fysisk inaktivitet/stillasittande är mer riskfyllda för män som skiftarbetar jämfört med dagarbetare när det gäller risk för hjärtinfarkt. På samma sätt är förhöjda värden av triglycerider (blodfetter) och bukfetma mer allvarliga riskfaktorer för hjärtinfarkt bland kvinnor som skiftarbetar.
Orsaken till detta samband är dock inte klargjort.

Hmmm... Ja, vi kan väl konstatera att kost, motion och livsstil blir extra viktigt för de som arbetar skift. Här kan man ju då argumentera för en arbetstidsförkortning för alla de som arbetar utanför kontorstid, eller hur? Så tid verkligen finns för att motionera och arbeta förebyggande!

Jag tyckte själv att det under alla de många år jag jobbde skift också fanns många fördelar med det. Inte så att jag vill byta, men ändå. //Marie

Kommentarer

Populära inlägg