Translate

Gamla sanningar om kost rivs upp! En ny metasyntes om lågfettkost

Hej!
Eftersom jag själv faktiskt är doktor i Hälsovetenskap känner jag att bör följa forskningen om kost och bjuda er på litet studier framöver!

En forskningsstudie av Harcombe mfl publicerad i Open Heart (2015) har sammanställt flertalet studier för att se om det finns evidens för de fettsnåla råden som gavs från 1977 och framåt .  Randomiserade studier ingick i metasyntesen (dvs studier med högst bevisvärde) och de kontrollerade samband mellan fettsnål kost, högt kolesterol och hjärtsjukdom.
Inte så förvånande så  fanns det inte evidens eller samband. Det fanns däremot samband mellan lågfett-kost och ett lägre kolesterol men ingen korrelation mellan detta och förminskad risk för hjärtkärlsjukdom eller plötslig hjärtdöd.

Conclusion: 
"No randomised controlled trial (RCT) had tested government dietary fat recommendations before their introduction. Recommendations were made for 276 million people following secondary studies of 2467 males, which reported identical all-cause mortality. RCT evidence did not support the introduction of dietary fat guidelines."


Läs gärna själva :Open Heart 2015;2: doi:10.1136/openhrt-2014-000196 Meta-analysis Original research article Evidence from randomised controlled trials did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review and meta-analysis

Trots studier som ovan är experterna fortfarande oense om vad som är bäst för oss- konstigt nog. Men det är nog så att vi förutom att vi är människor så är vi också individer som har en massa aspekter i våra liv som påverkar hälsan. Inte bara kosten. Men vi kan påverka vår hälsa genom att ta aktiva val i vår kosthållning!
/trevlig helg Marie Häggström

Kommentarer

Populära inlägg