Translate

LCHF och beprövad erfarenhet

Som forskare jag är (disputerar i oktober!)  inom hälsovetenskapen har jag såklart grunnat en hel del på det här med hur forskning presenteras. Inte minst rörande LCHF och hur nyttigt det är - kontra hur livsfarligt det är.
Mitt skapande vid datorn - avhandling på gång ;)

Man kan säga att det är många inom det naturvetenskapliga paradigmet som är positivistiskt lagda, kort sagt deras inställning och syn på kunskap är; det finns "bara en sanning och den är dessutom ofta mätbar". Jag passar dessutom på att berätta för er alla - alla läkare är långt ifrån doktorer;) !! Det är rätt många som inte har disputerat...

Själv anser jag dock att sanningen är mångfacetterad. Allt beror på! Men så kommer jag inte från det helt naturvetenskapliga skrået heller, jag är ju IVA-sjuksköterska och vi läser såväl naturvetenskapliga ämnen såsom humanvetenskapliga och strävar efter att se helheten hos människan.
Som forskare gör man en massa val under studiens gång, såväl när det gäller såväl studiedesign såsom hur det faktiska resultatet presenteras.

Det beror på vad man mäter, hur man vinklar statistiken och såå mkt annat. En viktig aspekt är tex hur följsam  gruppen man studerar är, dvs äter de enbart de som de uppger att de äter? Det kan också finnas mycket "bias" dvs man får ett resultat som också beror på andra saker än det man avser studera!

Okej då, men vart vill jag komma? Jag tänker att alla vi som nu äter LCHF  - går ner i vikt  - samt mår så mycket bättre än förr, vi som kallas "enstaka anekdoter" istället kan ses som att LCHF är bra ur vetenskaplig beprövad erfarenhet.
Det uttrycket är tungt inom forskningen och detta stämmer väl bra på oss alla det fungerat på? Det börjar ju bli fler än enstaka fall detta! Eller hur?!

Nedanstående länkar  från Läkartidningen har två olika inriktningar, den ena tar avstånd från LCHF och den andra (för övrigt ypperligt skriven) ger svar på tal! I den senare skriver författarna- precis som jag här- om hur resultat kan presenteras som om det vore den enda sanningen, men att det hela beror på ngt annat! Mkt intressant!

Kul att se att denna sida av förespråkare har fått litet luft i  Läkartidningen - som annars tydligen har bestämt sig för att LCHF är farligt...Det finns ju faktiskt en hel del från läkar-skrået som förespråkar denna kost ;)

http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=9712http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=17888

Kommentarer

Populära inlägg