Translate

Andra-hands hälsofaror!

Det är inte alltid vi åstadkommer hälsovådliga aktiviteter på egen hand, i senaste numret av womens health ( december 2011) beskrivs en mängd faktorer som är farliga för hälsan - sk "second hand health hazards".

  • Stress: Du kan bli negativt påverkad av andras stress - tex om du har en kollega som är stressad och av ngn anledning mår dåligt! Eller om din partner är orolig - det påverkar! Människor tar i stor utsträckning upp överförd stress vilket kan medföra dålig sömn, muskelspänningar och i förlängningen andra sjukdomar.
  • Snarkning: Om din partner snarkar på ett sätt som stör din nattsömn... 25 % av de som delar säng med en snarkare, uppger att de förlorar i snitt 49 minuter nattsömn per natt. Detta kan ge ökad irritabilitet, försämrat immunsystem och huvudvärk för den som inte snarkar...
  • Viktuppgång: om din partner går upp i vikt, blir ofta du själv negativt påverkad... Detta förklaras med en ökad risk på 37 % för att bli överviktig om ens partner är överviktig och med  hela 57 % om ens nära vän är överviktig. Människor tenderar att äta som ens människor i ens närhet, menar en studie i "The new england journal of medicine"... dock står det även att läsa, att om man som vänner gör en förändring tillsammans, så har man ökat möjligheterna till att lyckas!
  • Depression: Depression gör ont... Att vara i en relation där den andre är deprimerad ökar risken med minst 25 % för egen depression och kvinnor tendererar att känna sig mer ansvarig för depressionen än männen - de tänker oftare att om jag vore en bättre partner så skulle han inte vara deprimerad...Denna självkritik kan leda till huvudvärk, stress, oro och ångest.
  • Rökning: Passiv rökning - say no more...
Känner ni igen något av detta? Det gör jag i all fall, även om inte allt hänt mig men visst påverkas vi av de i vår närhet!?

Kommentarer

Populära inlägg